ปลูกด้วยดิน

 • ดินสะอาด ปุ๋ยหมักเป็นหลักในการเพิ่มธาตุอาหาร

 • ธาตุอาหารเยอะ ธาตุหลัก ธาตุรอง จุลธาตุ

 • ดินเป็นตัวตรึงธาตุอาหาร

 • ผักกรอบ รสชาดดี คงความสดได้นาน

 • ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง

 • ผักมีขน

บนแคร่

 • ปรุงดินเอง

 • สูง 20 ซม

 • หมุนเวียนของลม (ใต้ถุนบ้าน)

 • ระบายความร้อนได้ดี

 • ออกซิเจน

 • ควบคุมปริมาณการให้น้ำและปุ๋ยได้

 • ไม่เปลืองปุ๋ย

 • ​เปลี่ยนดินใหม่ได้หากมีปัญหา

 • หนีศัตรูพืช วัชพืช บนดิน

 • ทำงานสะดวก

 • LOGISTIC MANAGEMENT ระบบรางเลื่อน

ในโรงเรือน

 • โรงเรือนหลังคาพลาสติกกันฝน

 • มุ้งกันแมลง

 • มุ้งระบายความร้อน

 "เน้นการป้องกัน ไม่เน้นรักษา"

 

ที่คลีนฟาร์ม ใช้ระบบป้องกันเป็นหลังคา มุ้ง แคร่ เตรียมดินให้อุดมสมบูรณ์ เลือกต้นกล้าที่แข็งแรง เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ อัตราการงอกสูงต้องรักษาความสะอาด ในโรงเรือน ต้องช่างสังเกตุ มีวินัย ใส่ใจ

 

 

 

"ใช้วิธีธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช"

ต้นไม้ที่ปลูกรอบฟาร์ม

สมุนไพรไล่

ปลูกล่อแมลงระหว่างโรงเรือน

แรงงานเก็บ ถอน

เชื้อไตรโคเดอร์ม่า บีที กากชา

© 2017 by Areeda Viyavong

ขอบพระคุณผู้สนใจและให้การสนับสนุน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง

Thank you for your interest and support.

We wish you good health, long life, and happiness.

Tel. 096-459-3659